hh manhattan

Disclaimer - HH-productions

1. Opdrachtaanname
Alle bestellingen en opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd volgens de leveringsvoorwaarden van het KVGO. Deze zijn bij HH-productions en bij het KVGO op te vragen. HH-productions houdt zich het recht voor om opdrachten te weigeren indien deze in strijd zijn met het Nederlands recht en waarbij, naar het oordeel van HH-productions, algemene, sociale en specifieke fatsoensregels worden overschreden. De opdracht wordt dan met opgave redenen geretourneerd en het eventueel reeds betaalde geldbedrag teruggestort.

2. Auteursrecht voor de uitvoering van producties welke door een klant of consument (opdrachtgever) worden aangeleverd.
De klant is verantwoordelijk voor de inhoud en de technische uitvoering van het overgedragen bestand. HH-productions gaat ervan uit dat het auteursrecht van het bestand berust bij de klant. Voor eventuele gevolgen van onrechtmatig gebruik van beschermde data is uitsluitend de opdrachtgever aansprakelijk. Daarnaast dient de opdrachtgever zich bij de bestelling en eventuele verspreiding van het gedrukte materiaal strikt te houden aan de wettelijke bepalingen van het desbetreffende land.

3. Aansprakelijkheid
Voor beschadiging of verlies van de bestanden kan HH-productions in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden. HH-productions stelt nadrukkelijk dat de kwaliteit van de afdrukken nooit beter zal kunnen zijn dan mag worden verwacht op basis van hetgeen de opdrachtgever op zijn computerscherm te zien krijgt. De aansprakelijkheid van HH-productions blijft beperkt tot verwijtbare productiefouten.

4. Levertijd
Alle opdrachten worden binnen maximaal 5 werkdagen na ontvangst van de betaling uitgevoerd. Vertragingen in de levertijden kunnen geen aanleiding geven tot annulering van de opdracht of tot schadevergoeding.

5. Garantie
Reclamaties dienen, voor zover het een duidelijke klacht betreft, uiterlijk binnen vijf werkdagen bij HH-productions bespreekbaar gemaakt te worden. HH-productions vraagt nadrukkelijk om een foto te maken van het pakketje of de verzendkoker voordat die verder uitgepakt wordt. Een beschadigd product zonder bewijs van beschadigde -ongeopende- verpakking kan niet in behandeling worden genomen.

6 . Kleuren en materialen
Reclamaties betreffende kleur en kleine onderlinge verschillen in dragers (bij meerdere exemplaren van 1 product), zijn geen reden om te reclameren. Bij gegronde klachten kan uitsluitend aanspraak worden gemaakt op het opnieuw uitvoeren van de opdracht.

7. Prijzen
Alle in de webwinkel van HH-productions genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Relaties van HH-productions die op rekening kopen, kunnen een factuur krijgen met BTW-vermelding. Particulieren die de bestelling ophalen in onze winkel en dan contant of per PIN afrekenen, kunnen desgewenst een contantbon ontvangen.
Genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden per artikel of bestelling apart genoemd en in het eindbedrag meegenomen.

8. Retourneren van geleverde producten.
De kosten voor het retourneren van geleverde producten uit de webwinkel van HH-productions zijn primair voor rekening van de verzender. Als blijkt dat de klacht terecht was, zullen er nieuwe producten geleverd worden op kosten van HH-productions en zullen die retour-verzendkosten bij een volgende bestelling verrekend worden. Hiervoor moet separaat contact opgenomen worden met HH-productions.

9. Productie
HH-productions produceert al haar producten in eigen beheer, ziet toe op kwaliteit en kan, mag en zal zich niet verschuilen achter productiefouten van derden.